Privacyverklaring

Privacyverklaring

BabyBorah, gevestigd aan Diependalseweg 5, 6813 GE Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.                   

Contactgegevens:

https://babyborah.nl

Diependalseweg 5
6813 GE Arnhem
+31625048790

                   

Persoonsgegevens die wij verwerken

BabyBorah verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

                   

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

                   

- Voor- en achternaam (incl partner) - Geboortedatum
- Uitgerekende datum
- Adresgegevens

                   

- Beroep (ivm met werkduk/stress, lichaamshouding) - Telefoonnummer (incl. partner)
- E-mailadres

                   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

                   

BabyBorah verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - gezondheid (ivm zwangerschap i.c.m. oefeningen)

                   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

                   

BabyBorah verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

                   

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

                   

Geautomatiseerde besluitvorming

                   

BabyBorah neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BabyBorah) tussen zit.

        

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

                   

BabyBorah bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens:

                   

Alle gegevens worden bewaard met een termijn van maximaal 12 maanden na de laatste keer gebruik te hebben gemaakt van één van de diensten van BabyBorah.

                   

Delen van persoonsgegevens met derden

                   

BabyBorah verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

                   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

                   

BabyBorah gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

                   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

                   

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BabyBorah en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

                   

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@babyborah.nl.

                   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

                   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

                   

BabyBorah neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@babyborah.nl